Dyżury rodziców

Kilka ważnych informacji o dyżurach rodzicielskich

Każda szkolna rodzina zobowiązana jest do dyżurowania w trakcie trwania lekcji. Wynika to z troski o bezpieczeństwo naszych uczniów oraz z konieczności przypilnowania porządku, przygotowania klas do zajęć, prowadzenia szkolnej kafeteryjki dla rodziców oraz sprzątnięcia po lekcjach.
Średnio, na każdą rodzinę wypadają dwa, trzy dyżury w trakcie roku szkolnego. Z tego obowiązku zwolnieni są nauczyciele i ich rodziny oraz studenci z grupy Polish 101 dla dorosłych.
Grupy dyżurujące składają się z 3-4 rodzin. Na dyżurze powinna być co najmniej jedna osoba z danej rodzny (lub zgłoszona wcześniej na zastępstwo).

W szkole obowiązuje zwrotny depozyt za dyżury w wysokości $100. Pobierany jest w momencie zapisania dziecka do szkoły. Na koniec roku szkolnego, każda rodzina decyduje czy odbiera depozyt czy przenosi na następny rok szkolny. Depozyt w takiej wysokości stanowi zabezpieczenie, że dana rodzina pojawi się na swoim dyżurze. Dyżurni są odpowiedzialni za znalezienie zastępstwa w przypadku, gdy wyznaczona data dyżuru nie pasuje. W sytuacji, gdy dyżurni nie pojawią się na wyznaczonym dyżurze ani nie zorganizują sobie zastępstwa, depozyt przepada na rzecz szkoły i trzeba go niezwłocznie załpacić ponownie, aby dziecko mogło kontynuować naukę w szkole.

Tutaj znajduje się kalendarz z dyżurami rodziców, wersja z dnia 10/13/2021

Ściąga dla dyżurujących Rodziców znajduje się tutaj wersja z dnia 9/14/21.

Wspomóż szkołę

Jesteśmy organizacją nie przynoszącą zysków, dlatego każde wsparcie jest wielką pomocą dla szkoły. Dziękujemy!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram