Informacje ogólne

Zapisy do grup dziecięcych i młodzieżowych

Informujemy, że z dniem 27/8/2021 następujące klasy nie przyjmują już nowych uczniów: 6-7-latki, 8-9-latki oraz 10-12-latki

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zapisaniem dzieci do naszej Szkoły do kontaktu z nami, także w trakcie roku szkolnego. Ponieważ musimy planować obsadzenie klas z dużym wyprzedzeniem, zapisy na kolejny rok szkolny otwieramy zawsze na wiosnę. Pierwszeństwo mają obecni uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzeństwo. Pozostałe miejsca w poszczegółnych klasach wypełniane są zgodnie z wpływającymi zgłoszeniami. Największe zainteresowanie jest w trakcie letnich wakacji. Ale nawet w trakcie roku szkolnego przyjmujemy dzieci, jeśli dysponujemy wolnymi miejscami w odpowiednich klasach.

Proces zapisania dziecka do naszej szkoły rozpoczyna się wysłaniem zgłoszenia na adres rekrutacja@polishschooldallas.org. Na ten adres należy także kierować wszystkie pytania dotyczące procesu rekrutacji, wolnych miejsc w klasach itp. W zgłoszeniu prosimy podać dane osobowe dziecka, wiek, płeć, stopień znajomości języka polskiego wraz z danymi kontaktowymi rodziców/opiekunów. Na podstawie tych informacji Szkoła podejmuje decyzje dotyczące klasy, poziomu nauczania ucznia i kontaktuje się następnie z rodzicami/opiekunami ucznia.

Nastepnie, aby zapisać dziecko do szkoły należy:
- zapoznać się z Regulaminem Szkoły (szczególną uwagę prosimy zwrócić na kwestię dyżuru rodziców)
- dostarczyć do szkoły wypełnioną kartę zgłoszeniową (Kid School Enrollment Form 2020-21)
- uiścić opłaty szkolne (czesne, opłata za podręczniki, depozyt za dyżury - czek lub transfer elektroniczny)

Opłaty i wymienione dokumenty przyjmuje skarbnik szkoły w momencie zapisania dziecka do szkoły/rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Opłaty* za szkołę w roku 2021-2022

Koszt za pierwsze dziecko:  $550 za rok szkolny
Koszt za drugie dziecko: $450 za rok szkolny 
Koszt za każde następne dziecko:  $350 za rok szkolny

*Nauczyciele zwolnieni są w całości z opłat czesnego za swoje dzieci, natomiast członkowie Zarządu Szkoły płacą połowę czesnego za swoje dzieci.
Opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajęcia budynku, ubezpieczenia, oraz opłat związanych z działalnością szkoły, takich jak np. zakup pomocy dydaktycznych. Ewentualne wycieczki, czy tez spotkania towarzysko-kulturowe, mogą wymagać dodatkowych zbiórek pieniężnych.

Wspomóż szkołę

Jesteśmy organizacją nie przynoszącą zysków, dlatego każde wsparcie jest wielką pomocą dla szkoły. Dziękujemy!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram