Klasa dla dorosłych

Informujemy, że grupa dla dorosłych na chwilę obecną zostaje zawieszona. Zaineresowanych jednak nadal prosimy o kontakt.

Nasza Szkoła oferuje kurs języka polskiego Polish 101 dla dorosłych. Zajęcia są prowadzone w jednej, kilkuosobowej grupie. Wszystkich zainteresowanych tymi lekacjemi prosimy o kontakt mailowy na adres rekrutacja@polishschooldallas.org . W zgłoszeniu prosimy podać dane osobowe, stopień znajomości języka polskiego. Z wieloletnich doświadczeń wiemy, że w grupie tej potrafią odnaleźć się osoby posiadające znajomość języka polskiego w różnym zakresie. Jednak, ponieważ jest tylko jedna taka klasa w szkole, zawsze zapraszamy na zajęcia próbne aby sprawdzić, czy klasa ta spełnia oczekiwania osób zainteresowanych zajęciami. Zapisy do tej grupy przyjmujemy także w trakcie trwania roku szkolnego, jeśli tylko dysponujemy wolnymi miejscami.

W celu zapisania się na zajęcia należy: 
- zapoznać się z Regulaminem Szkoły
- dostarczyć do szkoły wypełnioną kartę zgloszeniową (School Enrollment Form for Adults)
- uiścić opłaty szkolne (czesne, opłata za podręczniki - studenci grupy dorosłej zwolnieni są z obowiązku dyżurowania w trakcie zajęć)

Opłaty i wymienione dokumenty przyjmuje skarbnik szkoły w momencie zapisania dziecka do szkoły/rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Opłaty* za szkołę w roku 2021-2022

Koszt za pierwszego członka rodziny: $600 za rok szkolny
Koszt za drugiego członka rodziny: $500 za rok szkolny
Koszt za trzeciego i kolejnego członka rodziny: $400 za rok szkolny

*Nauczyciele zwolnieni są w całości z opłat czesnego za swoje dzieci, natomiast członkowie Zarządu Szkoły płacą połowę czesnego za swoje dzieci.
Opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajęcia budynku, ubezpieczenia, oraz opłat związanych z działalnością szkoły, takich jak np. zakup pomocy dydaktycznych. Ewentualne wycieczki, czy tez spotkania towarzysko-kulturowe, mogą wymagać dodatkowych zbiórek pieniężnych.

Wspomóż szkołę

Jesteśmy organizacją nie przynoszącą zysków, dlatego każde wsparcie jest wielką pomocą dla szkoły. Dziękujemy!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram